465.81
 
Kategoria:Ohrievacie telesá do sporákov

Typ 465.81

Ohrevné teleso Baumatic, spodné

230V, 1300W