ZRH-247
/ ZRH-249
 
Kategoria:Ohrievacie telesá - sauny

ZRH-247

2300W/230V

PI70

 

ZRH-249

3000W/230V

PI90