ZSK-720
 
Kategoria:Ohrievacie telesá - sauny

ZSK-720

3000W/230V

KIP90E, M90E

KV90SE/A