A1879
 
Kategoria:Akumulačné pece

Ohrevné teleso EMKO 1000W - 415mm