A1880
 
Kategoria:Akumulačné pece

Ohrevné teleso EMKO 1000W - 600mm