A1881
 
Kategoria:Akumulačné pece

Ohrevné teleso EMKO 666W - 410mm