A1882
 
Kategoria:Akumulačné pece

Ohrevné teleso EMKO 833W - 415mm