4165/008
 
Kategoria:Akumulačné pece

Ohrevné teleso 750W/230V