4165/009
 
Kategoria:Akumulačné pece

Ohrevné teleso 833W/230V