4165/012
 
Kategoria:Akumulačné pece

Ohrevné teleso 666W/230V, L=1011mm