4165/015
 
Kategoria:Akumulačné pece

Ohrevné teleso 1250W/230V